Noteikumi

Šie ir portāla hallo.lv lietošanas noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi. 
Hallo.lv ir SIA „Digital World” reģ.nr. 40103854140  īpašums, kā arī hallo.lv portāla uzturētājs un adminstrators.
Apmeklējot hallo.lv vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus jūs apstipriniet savu piekrišanu ievērot šos noteikumus. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, jums jāpārtrauc hallo.lv pieejamo pakalpojumu izmantošana.

1. Izmantotie termini
1.1. Apmeklētājs – fiziska persona, kura ir vai nav reģistrējusies hallo.lv portālā;
1.2. Uzņēmums – juridiska persona, komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kas ir reģistrējies hallo.lv portālā;
1.3. Apmeklētāja profils – fiziskas personas profils, kas satur apmeklētāja vārdu un uzvārdu, fotogrāfiju, e-pasta adresi, dzimšanas datumu un dzīvesvietu.
1.4. Uzņēmuma profils – juridiskas personas profils, kas satur uzņēmuma rekvizītus, kontaktinformāciju un informāciju par pakalpojuma vietām.
1.5. Pakalpojuma vietas profils – profils, kas satur informāciju (kontaktinformācija, fotogrāfijas, piedāvājumi u.c.) par juridiskas personas pakalpojuma sniegšanas vietu.
1.6. Uzņēmuma profila administrators – lietotājs ar tiesībām pievienot, labot, dzēst jebkuru informāciju sava uzņēmuma vai pakalpojuma vietas profilā.
1.7. Lietotājs – jebkurš hallo.lv portāla apmeklētājs - gan fiziska, gan juridiska persona.
1.8. Hallo.lv – Portāla hallo.lv adminstrācija SIA „Digital World” reģ.nr. 40103854140 personā.

2. Reģistrācija portālā hallo.lv
2.1. Lai reģistrētos kā apmeklētājs vai uzņēmums ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība un aizpildot reģistrācijas pieteikumu jānorāda tikai patiesu informāciju. Ja reģistrējoties ir norādītas nepatiesa informācija, hallo.lv ir tiesības dzēst apmeklētāja un/vai uzņēmuma profilus. 
2.2. Apmeklētāja reģistrācija
2.2.1. Apmeklētājs var reģistrēties portālā aizpildot reģistrācijas anketu vai izmantojot savu personīgo kontu Facebook, Draugiem.lv, Google vai Twitter.
2.2.2. Reģistrējoties pakalpojuma saņemšanai apmeklētājs nepārprotami piekrīt saņemt komerciālus paziņojumus no hallo.lv un hallo.lv reģistrētajām pakalpojuma vietām uz apmeklētāja norādīto e-pasta adresi. Apmeklētājs ir tiesīgs atteikties no paziņojumu saņemšanas.
2.3. Uzņēmuma reģistrācija
2.3.1. Uzņēmums var reģistrēties portālā izvēloties pakalpojuma vietas publikācijas termiņa  abonementu un aizpildot reģistrācijas anketu. 
2.3.2. Uzņēmuma reģistrācija portālā ir atļauts veikt tikai uzņēmuma pilnvarotam pārstāvim.
2.3.3. Ja uzņēmumu ir reģistrējusi persona, kas nav tiesīga pārstāvēt uzņēmumu, hallo.lv ir tiesības dzēst profilu un neatmaksāt abonēšanas maksu.
2.3.4. Uzņēmumam aizpildot reģistrācijas anketu ir pienākums norādīt tikai patieso pakalpojuma sniegšanas kategoriju.
2.3.5. Hallo.lv ir tiesības pārbaudīt norādīto datu patiesību, ja dati neatbilst patiesībai, hallo.lv ir tiesības dzēst uzņēmuma profilu un/vai pakalpojuma vietas profilu un neatmaksāt abonēšanas maksu.
2.3.6. Reģistrējoties pakalpojuma saņemšanai uzņēmums nepārprotami piekrīt saņemt komerciālus paziņojumus no hallo.lv uz uzņēmuma norādīto e-pasta adresi. Uzņēmums ir tiesīgs atteikties no paziņojumu saņemšanas.

3. Apmeklētāja tiesības un pienākumi
3.1. Apmeklētājam ir tiesības sekot pakalpojumu vietām un saņemt jaunumus par pakalpojuma vietu izvietotajām akcijām un kuponiem, kā arī saņemt īpašos piedāvājumus.
3.2. Apmeklētājam ir tiesības izmantojot hallo.lv iekšējo saraksti pieprasīt sev nepieciešamo informāciju (cenu piedāvājumus, atlaides, akcijas, īpašos piedāvājumus) kā arī pieteikt vai saskaņot apmeklējuma laikus un saņemt papildus informāciju no pakalpojuma vietas, kura ir reģistrēta hallo.lv.
3.3. Apmeklētājam ir tiesības ievietot atsauksmes un vērtējumus par pakalpojumu vietās saņemto pakalpojumu kvalitāti balstoties uz personīgo pieredzi, neaizskarot konkrētas personas cieņu.
3.4. Apmeklētāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam un citai informācijai) ir jābūt patiesiem.
3.5. Apmeklētājam aizliegts veidot lietotāja kontus citu personu vārdā bez to piekrišanas un/vai publicēt svešas personas datus.
3.6. Katram reģistrētajam portāla apmeklētājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus. Ja portālā tiek veiktas darbības ar reģistrētu apmeklētāja profilu, izmantojot pareizu e-pastu un paroli, tad tiek uzskatīts ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais apmeklētājs.
3.7. Hallo.lv ir tiesības nosūtīt uz apmeklētāja iekšējo saraksti jebkādu informāciju, tajā skaitā trešo pušu reklāmas veicot adresātu atlasi pēc vecuma, dzimuma un/vai dzīvesvietas.
3.8. Hallo.lv ir tiesības nosūtīt uz lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi informāciju kas saistīta ar apmeklētāja profilu, apmeklētāja veiktajām darbībām portālā, kā arī cita veida atgādinājumus un piedāvājums, kas saistīti ar hallo.lv portāla darbību.
3.9. Apmeklētājam izmantojot hallo.lv iekšējo saraksti (pieprasot piedāvājumu, pieprasot piedāvājumu vairākiem pakalpojuma sniedzējiem, nosūtot vēstuli atsauksmju autoriem vai atbildot uz vēstulēm) aizliegts nosūtīt reklāmas un cita veida komerciālu informāciju hallo.lv reģistrētajām pakalpojuma vietām un apmeklētājiem.
3.10. Pirms pieņemt pakalpojumu vietu izteiktos piedāvājumus vai citādi izmantot portālā izvietoto informāciju, apmeklētājam personīgi jāpārliecinās par to, ka informācija vai piedāvājums ir patiess - izteicējs ir tiesīgs un to spēj izpildīt.

4. Uzņēmuma tiesības un pienākumi
4.1. Iegādājoties hallo.lv abonementu, abonementa derīguma termiņa laikā uzņēmumam ir tiesības neierobežotā daudzumā izmantot visas portāla piedāvātās pakalpojuma vietu reklamēšanas iespējas.
4.2. Uzņēmumam ir tiesības aizpildīt pakalpojuma vietas profilu no reģistrēšanas brīža, bet publicēt to pēc abonementa apmaksas.
4.3. Pakalpojuma vieta tiek publicēta tikai pēc obligātās informācijas ievadīšanas (Nosaukums, adrese, e-pasts, tālrunis, attēls un “Piedāvājam” sadaļa).
4.4. Uzņēmumam ir tiesības piesaistīt neierobežotu skaitu sekotājus un nosūtīt tiem īpašos piedāvājumus.
4.5. Uzņēmuma un Pakalpojuma vietas profilu veido (ievada informāciju, pievieno attēlus un failus, sazinās ar apmeklētājiem, izsaka piedāvājumus u.c.) uzņēmuma pilnvarotie un profilam piesaistītie lietotāji. Uzņēmums un lietotāji atbild par ievadītās informācijas patiesumu un atbilstību konkrētam laika periodam, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem un vispārpieņemtajām ētikas normām.
4.6. Uzņēmums ir atbildīgs par visu informāciju, ko tas izvieto hallo.lv vai nosūta citiem portāla lietotājiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (tajā skaitā tiesiskajām), kas rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
4.7. Uzņēmums apņemas pakalpojuma vietas profilā, iespēju robežās, ievietot unikāli sagatavotu informāciju.
4.8. Uzņēmums apzinās, ka par izteiktajiem piedāvājumiem atbildīgs piedāvājuma izteicējs, bet ja piedāvājumu ir izteicis uzņēmumam piesaistīta trešā persona, kas uztur uzņēmuma un pakalpojuma vietas profilu – par izteikto piedāvājumu atbild pats uzņēmums.
4.9. Citiem portāla lietotājiem uzņēmums drīkst nosūtīt tikai informāciju un piedāvājumus, kurus uzņēmums nodrošina hallo.lv publicētajā pakalpojuma vietā.
4.10. Saņemot jebkāda veida pieprasījumu no apmeklētājiem, uzņēmums piedāvā tikai tos pakalpojumus, kurus spēj nodrošināt un uzņemas pilnu atbildību par to saturu.
4.11. Uzņēmumam ir atļauts iegādāties pakalpojumu “Publicēt papildus kategorijā” tikai un vienīgi, ja savā pakalpojuma vietā tas sniedz papildus kategorijā norādīto pakalpojumu.
4.12. Ievietojot vai nosūtot informāciju un/vai attēlus hallo.lv portālā uzņēmums apņemas ievērot vispārpieņemtās ētikas normas.
4.13. Uzņēmums apņemas neizpaust trešajām personām atlaides, kuras ir saņēmis par hallo.lv pakalpojumiem.

5. Lietotāju vispārīgie noteikumi
5.1. Lietojot hallo.lv tiek fiksēta lietotāja IP adrese.
5.2. Portālā ir aizliegts veikt darbības un ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:
  5.2.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  5.2.2. aizskar personas godu un cieņu;
  5.2.3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  5.2.4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
  5.2.5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  5.2.6. ir nesaskaņota reklāma, ķēdes vēstules, surogātpasts u.tml.;
  5.2.7. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklamēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā;
  5.2.8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla darbību un drošību;
  5.2.9. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;
  5.2.10. reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu;
  5.2.11. pārkāpj Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus.
5.3. Izmantojot hallo.lv portālu, lietotājs piekrīt savu personas datu apstrādei, tajā skaitā datu saņemšanai no trešajām personām, kas nepieciešama pakalpojuma sniegšanai. Visi lietotājiu personas dati tiek aizsargāti atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos personas datu apstrādes un izmantošanas principus.

6. Hallo.lv tiesības un pienākumi
6.1. Portāla apmeklētājiem hallo.lv nodrošina pakalpojumu kvalitāti, ievērojot labāko vispārpieņemto praksi.
6.2. Portālā reģistrētajiem uzņēmumiem hallo.lv nodrošina apmaksāto pakalpojumu pieejamību. Ja pakalpojumu pieejamība netiek nodrošināta vairāk kā 5% apmērā no apmaksātā apjoma, uzņēmumam ir tiesības pieprasīt no hallo.lv atgriezt naudu proporcionāli hallo.lv nenodrošinātajam pakalpojumu apjomam.
6.3. Hallo.lv nodrošina portāla pamatinformāciju latviešu, angļu un krievu valodā. Par pakalpojuma vietas profilā ievietoto piedāvājumu tulkojumu angļu un krievu valodā atbildīgs ir uzņēmums, kas publicē pakalpojuma vietu. 
6.4. Uzņēmums piekrīt, ka hallo.lv ir tiesības veikt uzņēmuma un pakalpojuma vietas identitātes pārbaudi, tajā skaitā pārbaudīt uzņēmuma norādītos datus trešo personu uzturētajās datu bāzēs vai saņemt ziņas par uzņēmumu no trešajām personām.
6.5. Hallo.lv ir tiesības rediģēt uzņēmuma publicēto pakalpojuma vietu saturu, lai uzlabotu portāla kopējo vizuālo un tekstuālo noformējumu.
6.6. Hallo.lv ir tiesības dzēst jebkuru informāciju, kura pēc hallo.lv ieskatiem pārkāpj noteikumus, aizskar hallo.lv intereses vai neatbilst pakalpojuma mērķim.
6.7. Konstatējot pārkāpumus šo noteikumu ievērošanā, hallo.lv ir tiesības labot vai dzēst apmeklētāja vai uzņēmuma ievietoto informāciju un profilu, vai izteikt brīdinājumu lietotājam, kurš pārkāpis šos noteikumus.
6.8. Ja hallo.lv vai portāla lietotāji publicē saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par hallo.lv ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šajās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību. Hallo.lv nav pārbaudījis šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, ticamību, pamatotību u.c. un  lietotājs pats uzņemas risku par šādu saišu izmantošanu.

7. Īpašie atbildības ierobežojumi
7.1. Hallo.lv saturs ir nodrošināts atbilstoši tam kāds tas ir un kāds tas ir pieejams.
7.2. Hallo.lv nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, seku radītiem, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā apmeklējot vai izmantojot hallo.lv portālu.
7.3. Hallo.lv neatbild par informāciju un piedāvājumiem ko pakalpojuma vietas ievieto portālā, sniedz, nosūta vai piedāvā citiem.
7.4. Hallo.lv neatbild par pakalpojuma vietu izteiktajiem piedāvājumiem, nosūtītajiem rēķiniem kā arī apmeklētāju un pakalpojuma vietu savstarpējām saistībām, ko tie uzņēmušies, izmantojot hallo.lv portālu.
7.5. Visa informācija, kas pieejama hallo.lv apmeklētājiem un uzņēmumiem ir pašu lietotāju sagatavota un ievadīta, hallo.lv neveic automātisku informācijas salīdzināšanu ar citām datubāzēm vai citiem avotiem.
7.6. Ja uzņēmumam tiek liegta vai ierobežota piekļuve hallo.lv pakalpojumiem vai arī uzņēmuma profils tiek dzēsts, abonēšanas maksa netiek atmaksāta, ja uzņēmums sistemātiski rupji pārkāpj portāla lietošanas noteikumus vai Latvijas Republikas likumdošanu.

8. Autortiesības un preču zīmes
8.1. Hallo.lv vai trešās personas, kas publicējušas informāciju hallo.lv, ja tas ir norādīts tieši, patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz publicēto saturu, pakalpojumu un tajos izmantotajiem objektiem.
8.2. Visas tiesības ir aizsargātas visās valstīs. Satura pilnīga vai daļēja publicēšana, pavairošana, glabāšana vai nodošana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu personīgai lietošanai. Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar autortiesību regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda avots, taču aizliegts pavairot, publicēt vai izplatīt preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējas rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
8.3. Visas portālā hallo.lv atrodamās radošās izstrādes, ieskaitot dizainu un programmatūras kodu ir SIA “Digital World” īpašums un ir autortiesību objekts, kā arī tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

9. Sīkdatnes
9.1. Portālā ir sīkdatnes – mazas teksta datnes, kuras tiek saglabātas jūsu datora cietajā diskā, kad apmeklējat hallo.lv portālu. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai portālu padarītu ērtāk lietojamu.
9.2. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, variet nomainīt savas interneta pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Izvēloties neatļaut patstāvīgo sīkdatņu izmantošanu, lietotājs nevar pilnvērtīgi un/vai ērti lietot portāla piedāvātos pakalpojumus.

10. Jurisdikcija un noteikumu maiņa
10.1. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šiem noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā.
10.2. Hallo.lv ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā. Lietotāja pienākums ir regulāri sekot līdzi izmaiņām.