Noteikumi

1. Šie portāla Hallo.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portāla reģistrēts lietotājs vai nav.

2. Portālu uztur un administrē SIA Digital World, reģ. Nr. 40103854140 (turpmāk tekstā – Hallo.lv).

3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu sevis ievietoto informāciju un darbībām, kas tiek veiktas no viņa reģistrētā lietotāja konta, kā arī par lietotāja konta pieejas datu konfidencialitāti.

4. Lietotājs drīkst ievietot Hallo.lv tikai tādu informāciju, ko viņam ir likumīgas tiesības izmantot un publicēt.

5. Izmantojot Hallo.lv tiek fiksēta lietotāja IP adrese.

6. Izmantojot Hallo.lv uz lietotāja datora tiek saglabātas sīkdatnes (cookies).

7. Ievietojot Hallo.lv jebkādu informāciju (teksta un/vai failu veidā) jūs piešķirat tiesības Hallo.lv administrācijai izmantot to pēc saviem ieskatiem tai skaitā, bet ne tikai, modificēt, pārpublicēt, izplatīt, publicēt un prezentēt šos datus Hallo.lv ietvaros un Hallo.lv prezentācijas un reklāmas materiālos ārpus Hallo.lv.

8. Portālā aizliegts publicēt jebkādu personiska rakstura informāciju (vārdus un uzvārdus, tālruņus, e-pasta un WWW adreses un tml.) citādi kā ievadot tos atbilstošajos lietotāja anketas laukos.

9. Portālā aizliegts veidot lietotāja kontus citu personu vārdā bez šo personu piekrišanas un/vai publicēt svešus personas datus. Reģistrējoties Portālā ir jānorādā sava personīgā informācija.

10. Katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

11. Hallo.lv administrācijai ir tiesības nosūtīt uz lietotāja Hallo.lv iekšējo pastkasti jebkādu informāciju, tai skaitā trešo pušu reklāmas veicot adresātu atlasi pēc vecuma, dzimuma un/vai dzīves vietas.

12. Hallo.lv administrācijai ir tiesības nosūtīt uz lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi ar Hallo.lv darbību saistītu informāciju.

13. Portālā ir aizliegts veikt darbības un ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:

  13.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

  13.2. aizskar personas godu un cieņu;

  13.3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

  13.4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

  13.5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

  13.6. ir nesaskaņota reklāma, ķēdes vēstules, surogātpasts u.tml.;

  13.7. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklamēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā;

  13.8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla darbību un drošību;

  13.9. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;

  13.10. reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu;

  13.11. pārkāpj normatīvos aktus.

14. Hallo.lv savu pakalpojuma vietu var reģistrēt tikai uzņēmumi, kuri ir reģistrēti Latvijas Republikā.

15. Uzņēmumiem ir aizliegts publicēt savu pakalpojumu kategorijā ar kuru tās komercdarbības nav saistīta.

16. Hallo.lv neatbild par Portālā ievietoto un Portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Hallo.lv neatbild par Portāla pieejamību, Portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, Portāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no Hallo.lv. Bez tam Hallo.lv nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

17. Portāla administrācijai ir tiesības par šo noteikumu pārkāpšanu dzēst vai bloķēt lietotāju kontus. Portāla administrācijai ir tiesības neatgriezt un nekompensēt Hallo.lv veiktos maksājumus.

18. Portāls www.hallo.lv ir SIA Digital World īpašums. Visas Portālā www.hallo.lv atrodamās radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu un programmatūras kodu, ir SIA Digital World īpašums un ir autortiesību objekts, kā arī tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

19. Izmantojot Hallo.lv jūs apliecināt, ka esat sapratis šos noteikumus, piekrītat tiem, apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.